API för Sök i diariet - teknisk dokumentation


”Sök i diariet” används för att söka information i PTS diarium. I PTS diarium finns myndighetens ärenden från och med år 2006.

API:et består av sex funktioner:

  • GetCaseByYearAndDiaryNumber
  • GetDeedsByCaseId
  • GetCasesByInitiator
  • GetCasesAndDeedsByContentSearch
  • GetCasesByDateRange
  • GetCasesByOfficerAndDateRange

Tjänstebeskrivning för "Sök i diariet" (WSDL)


Funktioner,parametrar och exempel på http-anrop

Alla funktioner kan returneras i XML eller JSON format. Vill man ha ett XML-svar skriver man POX i Url:en, och för JSON skriver man JSON.

Adressen för XML är: http://api.pts.se/PTSDiaryService/Pts.Diary.Service.svc/pox/
Adressen för JSON är: http://api.pts.se/PTSDiaryService/Pts.Diary.Service.svc/json/

GetCaseByYearAndDiaryNumber (string year, int diaryNumber)

Med denna funktion kan man söka ett visst ärende med ett visst diarienummer. Ärendets diarienummer består av ett årtal och ett ärendenummer. Ett exempel på http-anrop skulle kunna vara:

GetCaseByYearAndDiaryNumber?year=2006&diaryNumber=423

GetDeedsByCaseId (int caseId)

Med denna funktion kan man få fram alla handlingar som tillhör ett ärende med ett visst diarienummer. Ett exempel på http-anrop skulle kunna vara:

GetDeedsByCaseId?caseId=49936

GetCasesByInitiator(string senderName)

Denna funktion söker alla ärenden som har en viss avsändare. Ett exempel på http-anrop skulle kunna vara:

GetCasesByInitiator?senderName=Lena

GetCasesAndDeedsByContentSearch(string text)

Denna funktion söker bland ärenden och handlingar efter en textsträng. Ett exempel på http-anrop skulle kunna vara:

GetCasesAndDeedsByContentSearch?text=språk

GetCasesByDateRange(string startDate, string stopDate)

Med denna funktion kan man få fram alla ärenden som är registrerade inom ett visst datumintervall . Datumen ska ha formatet åååå-mm-dd. Ett exempel på http-anrop skulle kunna vara:

GetCasesByDateRange?startDate=2012-02-10&stopDate=2012-02-11

GetCasesByOfficerAndDateRange(string fromDate, string toDate, string officerName)

Denna funktion söker efter handläggarens för- och/eller efternamn samt ett visst datumintervall i formatet åååå-mm-dd. Ett exempel på http-anrop skulle kunna vara:

GetCasesByOfficerAndDateRange?startDate=2012-01-10&stopDate=2012-03-11&officerName=S6