API för Sök i diariet - teknisk dokumentation

2018-08-15 stängdes det gamla API:et för "Sök i diariet"


”Sök i diariet” används för att söka information i PTS diarium. I PTS diarium finns myndighetens ärenden från och med år 2006.
API:et är ett Web Api och består av tre funktioner:

  • - Hämta alla
  • - Sök via datum
  • - Sök via diarienummer


Funktioner,parametrar och exempel på http-anrop

Alla funktioner returnerar JSON.

Hämta alla

Med denna funktion returneras samtliga ärenden.
Länk: https://diarium-api.pts.se/

Sök via datum

Med denna funktion kan man få fram alla ärenden som är registrerade inom ett visst datumintervall . Datumen ska ha formatet åååå-mm-dd. Ett exempel på http-anrop skulle kunna vara:
https://diarium-api.pts.se/Search/2018-04-01/2018-05-31

Sök via diarienummer

Med denna funktion kan man få fram alla handlingar som tillhör ett visst diarienummer. Ett diarienummer består av ett årtal och ett ärendenummer. Ett exempel på http-anrop skulle kunna vara:
https://diarium-api.pts.se/caseid/06-1

I detta exempel är årtalet 2006 och ärendenumret 1.