API för myndigheters IPv6-införande - teknisk dokumentation


IPv6-API:et används för att följa myndigheters IPv6-införande. API:et består av fyra metoder som returnerar json-objekt.

  • GetAllAuthoritiesAndServices
  • GetAuthoritiesPartlySupportingIPv6
  • GetAuthorithiesCompletelySupportingIPv6
  • GetAuthorithiesNotSupportingIPv6

Tjänsten ”Myndigheters IPv6-införande”
Tjänstebeskrivning för ”Myndigheters IPv6-införande” (WSDL)


Funktioner

Alla funktioner returnerar JSON format.

GetAllAuthoritiesAndServices()

Returnerar en lista över alla myndigheter och deras IPv6-införande i e-post-, webb- och DNS-servrar. Den returnerar även införandedatumet. Mätningarna presenteras från den 1 december 2012.

GetAuthoritiesPartlySupportingIPv6()

Returnerar en lista med myndigheter som har påbörjat IPv6-införandet.

GetAuthorithiesCompletelySupportingIPv6()

Returnerar en lista med myndigheter som har infört IPv6 på e-post-, webb- och DNS-servrar.

GetAuthorithiesNotSupportingIPv6()

Returnerar en lista med myndigheter som inte har börjat IPv6-införandet.


Exempel på http-anrop

http://api.pts.se/PTSIPv6Service/Ipv6Service.svc/GetAllAuthoritiesAndServices

http://api.pts.se/PTSIPv6Service/Ipv6Service.svc/GetAuthoritiesPartlySupportingIPv6

http://api.pts.se/PTSIPv6Service/Ipv6Service.svc/GetAuthorithiesCompletelySupportingIPv6

http://api.pts.se/PTSIPv6Service/Ipv6Service.svc/GetAuthoritiesNotSupportingIPv6