API

Här hittar du öppna programmeringsgränssnitt från PTS. Gränssnitt kallas även API (application programming interface). Med gränssnitten kan externa aktörer till exempel bygga applikationer till smartmobiler, baserade på PTS tjänster.

Myndigheters IPv6-införande

Med PTS e-tjänst ”Myndigheters IPv6-införande” kan du följa upp myndigheters IPv6-införande

Länk till gränssnittet för ”Myndigheters IPv6-införande”
Länk till teknisk dokumentation för”Myndigheters IPv6-införande”


Sök operatör – format: JSON, XML

PTS e-tjänst ”Sök operatör” gör det möjligt att ta reda på vilken operatör ett visst telefonnummer tillhör.

Länk till gränssnittet för Sök operatör
Länk till teknisk dokumentation för Sök operatör


Ibland blir resultatet missvisande
I vissa fall visas TeliaSonera Sverige AB istället för den operatör som man har sitt abonnemang hos. Det beror på att operatören använder TeliaSoneras nät och telefonnummer.


Sök i diariet – format: JSON

PTS e-tjänst ”Sök i diaret” gör det möjligt att söka ärenden i PTS diarium och tillhörande handlingar.

Länk till teknisk dokumentation för Sök i diaret


Trådlös ljudöverföring – format: JSON, XML

PTS e-tjänst ”Trådlös ljudöverföring” kan användas för att se vilka lediga kanaler som finns i ett viss geografiskt område

Länk till teknisk dokumentation för Trådlös ljudöverföring


Det finns inga restriktioner för hur API:erna får användas. PTS kan dock inte garantera kvaliteten på de eventuella applikationer som tas fram.
De data som PTS tillhandahåller via API:erna uppdateras en gång per dygn. PTS garanterar ingen specifik upptid på API:erna.