Instruktioner

Instruktioner

Hjälptexter för besökare utan Javascript

Till e-tjänsten

Hitta kakor - version för användare utan Javascript

Har du kakor på webbplatsen?

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att spara på din dator. Kakor används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan går att använda för att följa ditt surfande.
Mer information om kakorsidan öppnas i nytt fönster/flik (Länk till www.pts.se)

Om du är webbansvarig ska du enligt lagen om elektronisk kommunikation informera om de kakor som finns på din webbplats. Du ska även informera om vad kakorna används till och inhämta besökarens samtycke till sådan användning av kakor.
Mer information om lagen sidan öppnas i nytt fönster/flik (Länk till www.pts.se)

Vi hjälper dig att hitta och identifiera kakor

 • Först görs automatiskt en preliminär granskning, så att du snabbt kommer igång. (Steg 1)
 • För att hitta alla kakor måste du även göra en fullständig granskning av hela din webbplats. (Steg 2-steg 3)
 • Därefter kan du granska alla kakor och ta reda på vad de används till. (Steg 4)
 • Slutligen sammanfattas uppgifterna om de kakor som hittats. (Steg 5)

Det finns även en annan version av denna tjänst, som kräver Javascript.

Steg 1: Gör en automatisk, preliminär granskning

Här visas resultatet (efter ca 1-2 minuter)

Steg 2: Förbered fullständig granskning

Steg 2-4 beskriver hur du kan göra en fullständig manuell granskning. Som alternativ kan du använda något automatiserat verktyg. Det finns både kommersiella sådana och gratisverktyg. Prova att söka på t.ex. verktyg hitta kakor eller cookie audit tools.

För att manuellt kartlägga alla kakor på din webbplats ska du besöka webbplatsen och se vilka kakor som lagras i din webbläsare.

Förbered din webbläsare så här:

 1. Om du vill behålla alla kakor som finns sparade i din webbläsare kan du säkerhetskopiera befintliga kakor. I annat fall fall kan du börja med steg b.
 2. Rensa befintliga kakor från denna webbläsare alternativt använd en annan webbläsare
 3. Ställ in i webbläsaren att den ska ta emot alla kakor

Steg 3: Besök din webbplats.

Gå nu till din webbplats och genomför alla aktiviteter som en besökare kan utföra på din webbplats. (Besök sidor av alla förekommande typer, fyll i ev. formulär, logga in, använd sökfunktion osv.)

Eventuella kakor kommer då att lagras i din webbläsare.

OBS! Besök ingen annan webbplats under tiden, eftersom den webbplatsens kakor då kommer att blandas med "dina" kakor.

Tips: Använd ett nytt fönster/flik som du stänger när du är klar!

Steg 4: Granska alla kakor

Nu när du har besökt webbplatsen är det dags att granska alla kakor som lagrats i din webbläsare.

Tips på hur du kan identifiera en kakas funktion

 • Är kakan hittad och funktionsbestämd vid den automatiska granskningen? Gå vidare till nästa kaka!
 • Är kakan hittad men inte funktionsbestämd? Framgår funktionen av den bild kakan hämtades med?
 • Granska kakans domän, namn, värde, och sökväg!
  Kanske känner du igen namnet på en systemleverantör, samarbetspartner eller funktion?
 • Prova att surfa till http://<kakans domän här> eller http://www.<kakans domnän här> Där kan kakans syfte eventuellt framgå.
 • Om kakans domän slutar på "pts.se" så har du fått den på denna sida, och då kan du bortse från den.
 • Fråga de programmerare och leverantörer som utvecklat delar av din webbplats!

Obs! Eftersom du inte har Javascript påslaget visas en alternativ version "Hitta kakor", som i sig eventuellt sätter en kaka. Denna kan i så fall ha blandat sig in i din lista. Den bör i så fall ha en domän som slutar på "pts.se". Hittar du en sådan kaka kan du alltså bortse från den.

Steg 5: Sammanfattning

Nu är det dags att informera dina användare om kakorna på din webbplats och begära samtycke för användningen av kakor.

Tänk på följande:

 • Om din webbplats använder Flash bör du komplettera med information och samtycke rörande Flash cookies.
 • Informationen du lämnar dina besökare om användningen av kakor bör innehålla uppgifter om vad de olika kakorna heter, till vilket domännamn de hör, vilka data som lagras i kakorna och hur länge de sparas i besökarens webbläsare. Det bör också tydligt framgå vilket syfte kakorna fyller på din webbplats.
 • Om de uppgifter du behandlar med hjälp av kakor kan komma att lämnas vidare till någon tredje part (t.ex. annonsförmedlare) ska det framgå av informationstexten. Det ska också framgå i vilket syfte uppgifterna lämnas vidare.
 • Dessutom rekommenderar vi att du informerar om vilka konsekvenser det får på din webbplats om besökaren helt undviker kakor. Enklaste sättet att kartlägga konsekvenserna är att besöka webbplatsen med kakor helt avstängda.

Observera att du själv är ansvarig för att ange korrekt information på din webbplats.