Den svenska FrekvensplanenHjälp vid sökning av frekvensplan
         eller  sök på användningsområde här >>

Har du frågor eller synpunkter på hur man söker i frekvensplanen eller hur denna tjänst kan förbättras kontakta oss då på pts@pts.se