Undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare
Klicka här för lista över förkortningar och definitioner

         eller  sök på användningsområde här >>

Har du frågor eller synpunkter på hur man söker i undantagsföreskriften eller hur denna tjänst kan förbättras kontakta oss då på pts@pts.se