Förnamn:

Efternamn:

Företag/organisation:

Personnummer

Organisationsnummer

Kontaktperson

C/o

Gatuadress

Land

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

Mottagare (fakturan)

Gatuadress (faktura)

Land (faktura)

Postnummer (faktura)

Postort (faktura)

Kontaktperson (faktura)

Telefonnummer (faktura)

Båtens namn

Båtens tidigare namn

Anropssignal

Båtens längd

Båtens bredd

Tilldelning av MMSI-nummer

Tillstånd för nödradiosändare - EPIRB

Tillstånd för AIS på 161,975/162,025 MHz

Registrering av EPIRB och DSC